ЈНВВ 02/2020 “Набавка електричне енергије“

Назив набавке: ЈНВВ 02/2020 “Набавка електричне енергије“
Ознака из општег речника речника набавке: Електрична енергија – 09310000
Датум објављивања: 05.02.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору