ЈНМВ 03/2020 Услуге вршења мониторинга за ЈКП “Дубоко“ Ужице у 4 партије

Назив набавке: ЈНМВ 03/2020 Услуге вршења мониторинга за ЈКП “Дубоко“ Ужице у 4 партије:
Партија 1: Mониторинг површинских, подземних и отпадних вода, НРК у отпадним водама седмично,
Партија 2: Мониторинг емисије депонијских гасова ,
Партија 3: Мониторинг емисије из котларнице, мониторинг педолошких и геолошких карактеристика и буке,
Партија 4: Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха.
Ознака из општег речника речника набавке: 90731400 – Услуге мониторинга или мерења загађења ваздуха; 90732000- Услуге у вези са загађањем земљишта; 90733000 – Услуге у вези са загађањем воде
Датум објављивања: 04.02.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору п1

Обавештење о закљученом уговору п2

Обавештење о закљученом уговору п3

Обавештење о закљученом уговору п4