JNMV 26/2019 “Usluge osiguranja”

0

Naziv nabavke: JNMV 26/2019 „ Usluge osiguranja “
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 6651000 – usluge osiguranja
Datum objavljivanja: 13.12.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru