ЈНМВ 26/2019 “Услуге осигурања”

Назив набавке: ЈНМВ 26/2019 „ Услуге осигурања “
Ознака из општег речника речника набавке: 6651000 – услуге осигурања
Датум објављивања: 13.12.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору