JNMV 23/2019 “Rezervni delovi za selekciju u 5 partija”

45

Naziv nabavke: JNMV 23/2019 „ Rezervni delovi za selekciju u 5 partija :
Partija 1 – Valjci
Partija 2 – Rezervni delovi za roto sito KOMPTESN
Partija 3 – Reduktori
Partija 4 – Rezervni delovi za cepač kesa MATTNIESSEN
Partija 5 – Rezervni delovi za presu Riko-ekos S-60 KV
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 34913000 – Razni rezervni delovi
Datum objavljivanja: 21.10.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru