ЈНМВ 23/2019 “Резервни делови за селекцију у 5 партија”

Назив набавке: ЈНМВ 23/2019 „ Резервни делови за селекцију у 5 партија :
Партија 1 – Ваљци
Партија 2 – Резервни делови за рото сито КОМPТЕСН
Партија 3 – Редуктори
Партија 4 – Резервни делови за цепач кеса МАТТНIESSEN
Партија 5 – Резервни делови за пресу Рико-екос S-60 KV
Ознака из општег речника речника набавке: 34913000 – Разни резервни делови
Датум објављивања: 21.10.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору