ЈНМВ 24/2019 “Набавка гума за возни парк”

Назив набавке: ЈНМВ 24/2019 Набавка гума за возни парк
Ознака из општег речника речника набавке: 34351100 – Гуме за аутомобиле; 34352100 – Гуме за камионе
Датум објављивања: 01.11.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Продужетак рока за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора 2

Обавештење о закљученом уговору