JNMV 18/2017 Održavanje elektro mreže

178

Naziv nabavke: JNMV 182017 ” Održavanje elektro mreže ”

Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 50000000 – usluge održavanja i popravki

Datum objavljivanja: 12.09.2017. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru