ЈНМВ 18/2017 Одржавање електро мреже

Назив набавке: ЈНMВ 182017 ” Одржавање електро мреже ”

Ознака из општег речника речника набавке: 50000000 – услуге одржавања и поправки

Датум објављивања: 12.09.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору