ЈНМВ 17/2017 Набавка потрошног материјала у центру за селекцију

Назив набавке: ЈНMВ 172017 “Набавка потрошног материјала у центру за селекцију”

Ознака из општег речника речника набавке: 31000000 – Електричне машине, апарати , опрема и потрошни материјал ; расвета

Датум објављивања: 05.09.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору ”