JNMV 17/2017 Nabavka potrošnog materijala u centru za selekciju

158

Naziv nabavke: JNMV 172017 “Nabavka potrošnog materijala u centru za selekciju”

Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 31000000 – Električne mašine, aparati , oprema i potrošni materijal ; rasveta

Datum objavljivanja: 05.09.2017. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ”