ЈНМВ 11/2017″ Пражњење септичке јаме, сабирног шахта, сепаратора масти и уља, контрола и чишћење канала и испирање у 2 партије”

Назив набавке: ЈНМВ 11/2017 “Пражњење септичке јаме, сабирног шахта, сепаратора масти и уља, контрола и чишћење канала и испирање:
Партија 1: Пражњење септичке јаме и сабирног шахта
Партија 2: Пражњење и чишћење сепаратора масти и уља”
Ознака из општег речника речника набавке: 90440000- Услуге чишћења септичких јама.
Датум објављивања: 13.06.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Питања и одговoри

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору