Примарна селекција нема алтернативу

1057

Као и претходних година, запослени у нашем регионалном центру су акцијом, чији је радни назив био “Примарна селекција нема алтернативу”, обележили светски дан заштите животне средине. На телу депоније, додатном селекцијом прикупљено је више стотина килограма ПЕТ амбалаже и разних врста фолија, које су пренете у сортирницу Центра за селекцију на даљу обраду.
С обзиром на чињеницу да у Дубоко сваког дана са територије девет оснивача стиже између 300 и 350 тона, углавном помешаног, комуналног отпада, ова акција је још једном потврдила велики значај разврставања отпада на месту настанка.