ЈНМВ 10/2017 Услуге физичко техничке заштите

Назив набавке: ЈНMВ 102017 ” Услуге физичко техничке заштите ”

Ознака из општег речника речника набавке: 79710000 – Услуге обезбеђења

Датум објављивања: 31.05.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору