ЈНМВ 10/2020 ” Услуге физичко техничке заштите “

Назив набавке: ЈНMВ 102020 Услуге физичко техничке заштите
Ознака из општег речника речника набавке: 79710000 – Услуге обезбеђења

Датум објављивања: 30,06,2020.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору