ЈНМВ 09/2020 „Kонтролнa мерења инклинометара“

Назив набавке: ЈНМВ 09/2020 „Kонтролнa мерења инклинометара“
Ознака из општег речника речника набавке: 71351910 – Геолошке услуге
Датум објављивања: 09.06.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору