ЈНМВ 05/2019 “Набавка електричне енергије“

Назив набавке: ЈНМВ 05/2019 “Набавка електричне енергије“
Ознака из општег речника речника набавке: Електрична енергија – 09310000
Датум објављивања: 20.02.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору