JNMV 05/2019 “Nabavka električne energije“

173

Naziv nabavke: JNMV 05/2019 “Nabavka električne energije“
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: Električna energija – 09310000
Datum objavljivanja: 20.02.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru