ЈНМВ 04/2019 “ Организовани превоз запослених “

Назив набавке: ЈНМВ 04/2019 “ Организовани превоз запослених “
Ознака из општег речника речника набавке: 60170000 – Најам возила за превоз путника са возачем
Датум објављивања: 19.02.2019. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору