JNMV 01/2019 “Organizovani prevoz zaposlenih”

176

Naziv nabavke: JNMV 01/2019 “Organizovani prevoz zaposlenih”
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 60170000 – Najam vozila za prevoz putnika sa vozačem.
Datum objavljivanja: 16.01.2019.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru