ЈНМВ 01/2019 “Организовани превоз запослених”

Назив набавке: ЈНМВ 01/2019 “Организовани превоз запослених”
Ознака из општег речника речника набавке: 60170000 – Најам возила за превоз путника са возачем.
Датум објављивања: 16.01.2019.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору