Sertifikat Sekopaka o doprinosu u uštedi emisije ugljen dioksida za 2017. godinu dodeljen JKP Duboko Užice

208

Među dobitnicima sertifikata Sekopaka o doprinosu u uštedi emisije ugljen dioksida za 2017. godinu nalazi se i naš regionalni centar. Sertifikat je uručen JKP “Duboko” Užice za doprinos smanjenju količine emisije ugljen dioksida od 283,11 tona.
“Navedenu količinu uštede u emisiji gasova sa efektom staklene bašte kompanija je postigla kroz operativno učešće u ispunjenju nacionalnih ciljeva za reciklažu i ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada” – ističe se u Sertifikatu Sekopaka.
Ovo priznanje našem regionalnom centru uručeno je i za 2016. godinu.