Studenti Visoke škole strukovnih studija iz Aranđelovca posetili Duboko

279

Grupa studenata Visoke škole strukovnih studija iz Aranđelovca na čelu sa profesorkom mr Ljiljanom Plećević, u okviru akcije “Otvorena vrata”, posetila je JKP “Duboko” Užice.
Tokom obilaska našeg regionalnog centra najviše su se interesovali za dosadašnja iskustva monitoringa, rada deponijske laboratorije, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i za tehnologije selektovanja i deponovanja komunalnog otpada i projekat proširenja tela deponije.