ЈНВВ 05/2020 “Геодетске услуге – геодетско снимање тела депоније,израда пресека на задатим профилима на сваких 5 метара и обрачун количина депонованог отпада

Назив набавке: ЈНВВ 05/2020 “Геодетске услуге – геодетско снимање тела депоније,израда пресека на задатим профилима на сваких 5 метара и обрачун количина депонованог отпада
Ознака из општег речника речника набавке:
Датум објављивања: 30.06.2020.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору