ЈНМВ 02/2020 „Коришћење грађевинских машина на телу депоније – багер гусеничар”

Назив набавке: ЈНМВ 02/2020 „Коришћење грађевинских машина на телу депоније – багер гусеничар”
Ознака из општег речника речника набавке: 45520000 – Изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером.
Датум објављивања: 27.01.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору