ЈНМВ 01/2020 “Набавка средстава за хигијену”

Назив набавке: ЈНМВ 01/2020 „ Набавка средстава за хигијену ”
Ознака из општег речника речника набавке: 39830000 – Средства за чишћење
Датум објављивања: 22.01.2020.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору