JNMV 25/2019 “Rekonstrukcija (sanacija) krova administrativne zgrade”

0

Naziv nabavke: JNMV 25/2019 Rekonstrukcija ( sanacija ) krova administrativne zgrade
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 45261910- Radovi na popravci krova
Datum objavljivanja: 22.11.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Produžetak roka za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka