ЈНМВ 25/2019 “Реконструкција (санација) крова административне зграде”

Назив набавке: ЈНМВ 25/2019 Реконструкција ( санација ) крова административне зграде
Ознака из општег речника речника набавке: 45261910- Радови на поправци крова
Датум објављивања: 22.11.2019.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Продужетак рока за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка