ЈНМВ 22/2017 Набавка гума за возни парк

Назив набавке: ЈНMВ 222017 Набавка гума за возни парк

Ознака из општег речника речника набавке: 34351100 – Гуме за аутомобиле; 34352100 – Гуме за камионе

Датум објављивања: 09.10.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору