ЈНМВ 24/2017 Осигурање

Назив набавке: ЈНMВ 242017 ” Услуге осигурања за 2018. годину ”

Ознака из општег речника речника набавке: 6651000 – Услуге осигурања

Датум објављивања: 13.11.2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору