ЈНМВ 21/2018 „ Услуге осигурања за 2019. годину“

Назив набавке: ЈНМВ 21/2018 „ Услуге осигурања за 2019. годину“
Ознака из општег речника речника набавке: 6651000 – услуге осигурања
Датум објављивања: 03.12.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору