JNMV 21/2018 „ Usluge osiguranja za 2019. godinu“

314

Naziv nabavke: JNMV 21/2018 „ Usluge osiguranja za 2019. godinu“
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 6651000 – usluge osiguranja
Datum objavljivanja: 03.12.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru