ЈНМВ 20/2017 Набавка аброл контејнера са отвореним кровом од 30 м³

Назив набавке: ЈНMВ 202017 Набавка аброл контејнера са отвореним кровом од 30 м³
Ознака из општег речника речника набавке: 44613400 – Складишни контејнери
Датум објављивања: 20.09.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору