ЈНМВ 19/2017 Резервни делови у центру за селекцију у 5 партија: Партија 1 – Ваљци Партија 2 – Резервни делови за рото сито КОМPТЕСН Партија 3 – Редуктори Партија 4 – Резервни делови за цепач кеса МАТТНIESSEN Партија 5 –Резервни делови за пресу Рико-екос S-60 KV

Назив набавке: ЈНМВ 19/2017 Резервни делови у центру за селекцију у 5 партија:
Партија 1 – Ваљци
Партија 2 – Резервни делови за рото сито КОМPТЕСН
Партија 3 – Редуктори
Партија 4 – Резервни делови за цепач кеса МАТТНIESSEN
Партија 5 –Резервни делови за пресу Рико-екос S-60 KV
Ознака из општег речника речника набавке: 34913000 – Разни резервни делови
Датум објављивања: 13.09.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору