ЈНМВ 16/2018 Одржавање електро мреже

Назив набавке: ЈНМВ 16/2018 „Одржавање електро мреже“
Ознака из општег речника речника набавке:50000000 – услуге одржавања и поправки
Датум објављивања: 18.09.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору