ЈНМВ 16/2017 ” Набавка опреме за третман отпадних и санитарних вода (сепаратор уља, биолошки пречистач) у 2 партије: Партија 1 Сепаратор уља Партија 2 Биолошки пречистач отпадних вода ”

Назив набавке: ЈНМВ 16/2017 “Набавка опреме за третман отпадних и санитарних вода (сепаратор уља, биолошки пречистач) у 2 партије:
Партија 1 Сепаратор уља
Партија 2 Биолошки пречистач отпадних вода ”
Ознака из општег речника речника набавке: 42913000 – филтери за уље, бензин и довод ваздуха; 42912330 – апарати за пречишћавање воде.
Датум објављивања: 05.09.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору