JNMV 16/2017 ” Nabavka opreme za tretman otpadnih i sanitarnih voda (separator ulja, biološki prečistač) u 2 partije: Partija 1 Separator ulja Partija 2 Biološki prečistač otpadnih voda ”

421

Naziv nabavke: JNMV 16/2017 “Nabavka opreme za tretman otpadnih i sanitarnih voda (separator ulja, biološki prečistač) u 2 partije:
Partija 1 Separator ulja
Partija 2 Biološki prečistač otpadnih voda ”
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 42913000 – filteri za ulje, benzin i dovod vazduha; 42912330 – aparati za prečišćavanje vode.
Datum objavljivanja: 05.09.2017. godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru