JNMV 13/2018 Usluga revizije redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu

425

Naziv nabavke: JNMV 13/2018 Usluga revizije redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja JKP”Duboko” Užice za 2018. godinu
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 79212300 – Usluge obavezne revizije
Datum objavljivanja: 02.08.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru