ЈНМВ 13/2018 Услуга ревизије редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину

Назив набавке: ЈНМВ 13/2018 Услуга ревизије редовног годишњег финансијског извештаја ЈКП”Дубоко” Ужице за 2018. годину
Ознака из општег речника речника набавке: 79212300 – Услуге обавезне ревизије
Датум објављивања: 02.08.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору