JNMV 11/2018 Pražnjenje septičke jame, sabirnog šahta, separatora masti i ulja, kontrola i čišćenje kanala i ispiranje pijezometara

375

Naziv nabavke: JNMV 112018
Pražnjenje septičke jame, sabirnog šahta, separatora masti i ulja, kontrola i čišćenje kanala i ispiranje pijezometara:
Partija 1: Pražnjenje septičke jame i sabirnog šahta
Partija 2: Pražnjenje i čišćenje separatora masti i ulja
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 90440000 – Usluge čišćenja septičkih jama

Datum objavljivanja: 11.06.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2