ЈНМВ 11/2018 Пражњење септичке јаме, сабирног шахта, сепаратора масти и уља, контрола и чишћење канала и испирање пијезометара

Назив набавке: ЈНMВ 112018
Пражњење септичке јаме, сабирног шахта, сепаратора масти и уља, контрола и чишћење канала и испирање пијезометара:
Партија 1: Пражњење септичке јаме и сабирног шахта
Партија 2: Пражњење и чишћење сепаратора масти и уља
Ознака из општег речника речника набавке: 90440000 – Услуге чишћења септичких јама

Датум објављивања: 11.06.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2