ЈНМВ 10/2018 „ Услуге физичко техничке заштите “

Назив набавке: ЈНMВ 102018 Услуге физичко техничке заштите
Ознака из општег речника речника набавке: 79710000 – Услуге обезбеђења

Датум објављивања: 08.06.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора 2

Обавештење о закљученом уговору