ЈНМВ 09/2017 „Koнтролнa мерења инклинометара“

Назив набавке: ЈНMВ 092017 “Koнтролнa мерења инклинометара”

Ознака из општег речника речника набавке: 71351910 – Геолошке услуге

Датум објављивања: 04.05.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору