ЈНМВ 08/2017 Потрошни материјал – депоновање

Назив набавке: ЈНMВ 082017 ” Потрошни материјал – депоновање:
Партија 1: Камени материјал-тампон-0-63 mm
Партија 2: Каменo-земљани материјал-јаловина
Партија 3: Гранулисани шљунак ”

Ознака из општег речника речника набавке: 14210000 – шљунак, песак, дробљени камен и агрегати

Датум објављивања: 24.04.2017.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору