ЈНМВ 07/2017 Oдржавање опреме у центру за селекцију у више партија

Назив набавке: ЈНMВ 072017 “Oдржавање опреме у центру за селекцију у више партија”
Партија 1 Сервисирање електромотора
Партија 2 Сервисирање компресора
Партија 3 Сервисирање котла на пелет
Партија 4 Сервисирање машине за прање
Партија 5 Одржавање роло врата и алуминијумске столарије

Ознака из општег речника речника набавке: 50531100 – Услуге одржавања и поправки котлова; 50531300 – Услуге одржавања и поправки компресора; 50532100 – Услуге одржавања и поправки електромотора.

Датум објављивања: 07.03.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка