ЈНМВ 06/2020 „ Набавка каљене жице “

Назив набавке: ЈНМВ 06/2020 „ Набавка каљене жице“
Ознака из општег речника речника набавке: 4433300 – Жица
Датум објављивања: 11.03.2020. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору