JNMV 06/2017 Usluge vršenja monitoringa za JKP“Duboko“ Užice u 2 partije

405

Naziv nabavke: JNMV 062017 Usluge vršenja monitoringa za JKP“Duboko“ Užice u 2 partije:
Partija 1: Monitoring površinskih, podzemnih, otpadnih voda, monitoring emisije gasova iz kotlarnice, kvaliteta ambijentalnog vazduha, monitoring zemljišta, buke na godišnjem nivou i izrada godišnjeg izveštaja o stanju životne sredine na deponiji.
Partija 2: Monitoring emisije deponijskih gasova iz biotrnova.
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 90731400 – Usluge monitoringa ili merenja zagađenja vazduha; 90732000- Usluge u vezi sa zagađanjem zemljišta; 90733000 – Usluge u vezi sa zagađanjem vode;

Datum objavljivanja: 02.02.2017.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru