ЈНМВ 03/2018 Набавка жице за балирање

 

 

 

 

 

Назив набавке: ЈНМВ 03/2018 Набавка жице за балирање
Ознака из општег речника речника набавке: 4433300 – Жица
Датум објављивања: 29.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору