ЈНМВ 02/2019 „Набавка средстава за хигијену ”

Назив набавке: ЈНМВ 02/2019 „ Набавка средстава за хигијену ”
Ознака из општег речника речника набавке: 39830000 – Средства за чишћење
Датум објављивања: 17.01.2019.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору