JNMV 02/2019 „Nabavka sredstava za higijenu ”

309

Naziv nabavke: JNMV 02/2019 „ Nabavka sredstava za higijenu ”
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 39830000 – Sredstva za čišćenje
Datum objavljivanja: 17.01.2019.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru