Закључци Градског штаба за ванредне ситауције

40

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
Градски штаб за ванредне ситуације
II Број:001582607 2024
11.05.2024. године
Ужице, Димитрија Туцовића бр.52

Градски штаб за ванредне ситуације на седници одржаној 11.05.2024.године констатовао је следеће:
– Да се активности на гашењу пожара на депонији РЦ „Дубоко“ одвијају у складу са утврђеним плановима и динамиком. Извршена је стабилизација дела депоније и изведени радови којима се омогућава ефикасније спровођење гашења пожара што је резултирало смањењем количине дима. Међутим, мора се имати у виду да временске околности и радови на приступу опожареној површини привремено доводе до појаве већег интензитета дима.
– На гашењу пожара ангажован је довољан број механизације и људства
– Завршено је са применом методе гашења пожара водом обогаћеном алгама
– На основу извештаја здравствених установа и ЗЗЈЗ Ужице констатовано је да на територији града Ужица нису забележени здравствени проблеми у вези са пожаром (респираторни проблеми, стомачне тегобе, тровање и сл.)
Градски штаб за ванредне ситуације донео је следеће

З А К Љ У Ч К Е

1. Градски штаб изражава захвалност припадницима МУП-а Србије Сектор за ванредне ситуације, јавно-комуналним и осталим предузећима, државним органима и установама који су ангажовани на гашењу пожара а нарочито запосленима у РЦ „Дубоко“ на свакодневном и несебичном ангажовању.
2. Потребно је наставити са планираним активностима уз нарочиту бригу о безбедности лица која су ангажована и у вези са тим по потреби извршити додатну набавку личне заштитне и друге опреме.
3. Наставити са свакодневном координацијом свих ангажованих субјеката на гашењу пожара и одмах по уочавању потенцијалног проблема обавестити надлежне службе како би се исти благовремено решио.
4. Потребно је што хитније извршити набавку додатне количине екстракта за пену.
5. Због најављених неповољних временских услова хеликоптерска јединица неће бити ангажована на гашењу у недељу 12.05.2024.године.
6. Поред постојећих облика информисања јавности потребно је успоставити и редовно информисање грађана путем сајта Града, званичних профила друштвених мрежа и др. о стању квалитета ваздуха, спроведеним активностима на гашењу пожара и другим питањима од значаја за потпуно информисање јавности.
О спровођењу ових закључака дневно обавештавати Команданта градског штаба.

КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА
Градоначелница
др Јелена Раковић Радивојевић

Град Ужице