Прикупљање кабастог отпада од 25. до 28. марта на 20 локација у Ужицу

431

У оквиру пројеката “Успостављање система за одрживо управљање кабастим отпадом на територији градова Ужице и Тузла”, Ужичани ће, од 25. до 28. марта ове године, поново имати прилику да одложе свој кабасти отпад у наменске контејнере, који ће бити распоређени на 20 локација на територији свих градских месних заједница.
Наменски контејнери биће постављени у улицама Вишеслава Бугариновића, Војводе Мишића и Браће Чолић у Севојну, у Романијској и Шумадијској улици и на Забучју у Центру, на две локације у Учитељској улици на Росуљама, у улицама Иве Андрића и Милана Верговића у Турици, у улицама Добросава Ружића, Карађорђева, Мендино брдо, Сењак и Ада у Крчагову, на Царини у Ратарској улици и на платоу поред Градског базена, у улици Радничког батаљона на Теразијама, док ће локације на Липи биће Трг Светог Саве и Омладинска улица.
Пројекат “Успостављање система за одрживо управљање кабастим отпадом на територији градова Ужице и Тузла”, скраћено BWL (Bilky Waste Less / Мање кабастог отпада), који кофинансира Европска унија, реализује се у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA 2), кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020. Носилац пројекта је Регионални центар за управљање отпадом Дубоко, док су партнери ЈКП Комуналац и Удружење Центар за екологију и енергију из Тузле. Пројекат траје 18 месеци, при чему је реализација почела у марту прошле, а завршиће се у августу ове године. Укупна вредност пројекта је нешто преко 576.000 евра, при чему је за град Ужице планирано приближно 277.000 евра.