Други тренинг за запослене у “Дубоком” и “Биоктошу” у оквиру пројекта BWL

417

Наш регионални центар за управљање отпадом био је 5. априла ове године домаћин другог тренинга у оквиру пројекта “Успостављање система за одрживо управљање кабастим отпадом, на територији градова Ужица и Тузле”. Пројектни тим је запосленима “Дубоког” и “Биоктоша” представио досадашње резултате везане за одвоз кабастог отпада у Ужицу.
У оквиру пројекта, од новембра 2021. до марта 2022. године у градским месним заједницама Ужица, сваког последњег викенда у месецу, прикупљено је 45,02 тоне отпада, а удео кабастог отпада је 61 одсто.
На територији сеоских месних заједница, где се отпад у три групе прикупља прве седмице сваког трећег месеца, од јануара до краја марта ове године, прикупљено је 5,92 тоне отпада, а удео кабастог отпада је 36 одсто.
Пројекат “Успостављање система за одрживо управљање кабастим отпадом на територији градова Ужице и Тузла”, скраћено BWL (Bilky Waste Less / Мање кабастог отпада), који кофинансира Европска унија, реализује се у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA 2), кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020., при чему је уговорно тело Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕU (CFCU), Министарство финансија Републике Србије. Носилац пројекта је Регионални центар за управљање отпадом Дубоко, док су партнери ЈКП Комуналац и Удружење Центар за екологију и енергију из Тузле. Пројекат траје 18 месеци, при чему је реализација почела у марту прошле, а завршиће се у августу ове године.