Одржана Завршна конференција пројекта SUBREC

862

У Тузли је 17.12.2020. одржана Завршна конференција пројекта “Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле” (SUBREC), која се састојала од Конференције за медије (23 учесника) и Округлог стола, на којем су учешће узела 42 учесника: представник ресорног кантоналног министарства, представници 7 општина/градова Тузланског кантона, 8 месних заједница из Тузле, школа, организација цивилног друштва, медија и оператера и фирми за откуп секундарних сировина. Директор ЈКП “Дубоко” и менаџер пројекта, конференцији су се прикључили путем видео линка, презентујући пројектна достигнућа и искуства овог регионалног предузећа у вишегодишњој сарадњи са рециклажном и цементном индустријом у Србији. Поред присутних у Тузли, догађај је електронски пратило још 7 особа.
На конференцији су се представници медија и остали учесници упознали са реализованим пројектним активностима увођења примарне селекције отпада у 6.400 домаћинстава из Тузле и Ужица, о постигнутим резултатима који утичу на побољшање одрживог и еколошки прихватљивог рада комуналних предузећа ових градова и испуњење обавеза Босне и Херцеговине и Србије у процесу придруживања Европској унији. Додатни фокус конференције стављен је на разматрање могућности унапређења управљања отпадом у Тузли и проширења оваквог система и на остала подручја у Тузланском кантону.
Постигнућа SUBREC пројекта:
Резултат 1: Конципиран је и успостављен систем раздвајања отпада на месту настанка у Ужицу и Тузли у 6.400 домаћинстава, (оквирно 20.000 особа), где је подељено 10.000 канти за амбалажни и мешани отпад, 600 компостера за кућно компостирање органског отпада и постављен 141 контејнер за стаклени, амбалажни и мешани отпад.
Резултат 2: Унапређени су технички капацитети комуналних предузећа за одвојено сакупљање отпада на пројектној територији, набавком 2 камиона, пресе за балирање отпада и 3 контејнера од 7m³.
Организирањем 6 радионица за преко 50 упосленика три ЈКП-а из Ужица и Тузле, који раде на прикупљању и транспорту комуналног отпада и на сортирању и балирању секундарних сировина, унапређени су кадровски капацитети комуналних предузећа за одвојено сакупљање и секундарни третман отпада.
Резултат 3: Директним уручивањем комуналне опреме, непосредном едукацијом грађана на терену и одржавањем 15 јавних скупова за више од 600 учесника, развијен је и успостављен систем едукације за одвојено сакупљање комуналног отпада и кућно компостирање на пројектној територији.
Припремом и поделом великог броја промотивних материјала, као што су: 5.000 инфо-лифлета, 600 брошура за компостирање, 11.000 налепница за комуналну опрему и 2.000 промо-плаката, развијен је и успостављен систем промоције за одвојено сакупљање комуналног отпада и кућно компостирање на пројектној територији.
Након 9 месеци успостављања и функционисања целокупног система примарне селекције отпада, са циљем да се утврде његови недостатци, у Ужицу и Тузли је спроведен мониторинг новоуспостављених система током кога је анкетирано око 1.000 домаћинстава. Мониторинг су спровели студенти Технолошког факултета и њихови професори из Тузле, као и наставници и ученици средњих школа из Ужица.
Резултат 4: Осмишљавањем две опсежне медијске кампање, постављањем јавних билборда, емитовањем различитих видео формата и радио џинглова, учествовањем на ТВ и радио наступима, објавама у штампаним медијима и на друштвеним мрежама, локалне заједнице су упознате са концептом новоуспостављених система и активно су укључене у њихово функционисање.
Реализацијом пројекта, од јануара 2020. па до данас, у Тузли је сакупљено 214 тона амбалажног отпада и 4,4 тоне стаклене амбалаже, а у Ужицу 217 тона рециклабилног отпада и 9,6 тона стаклене амбалаже, што је увелико допринело очувању и дужем трајању депонија ова два града. Пројектна статистика је променљива категорија и како време буде одмицало, ови бројеви ће бити све већи и значајнији. Оно што је важније у овом тренутку, јесте потврда да примарна селекција нема алтернативу, када је реч о адекватном управљању комуналним отпадом, као и спознаја да је њена примена више него изводљива, а да су резултати сасвим задовољавајући.
Пројекат “Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле” (SUBREC) се реализује кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, којег кофинансира Европска унија у оквиру финансијског Инструмента претприступне помоћи (IPAII), а који партнерски спроводе “РЦУО Дубоко” и ЈКП “Биоктош” из Ужица, ЈКП “Комуналац” и Центар за екологију и енергију из Тузле.

Пројектни тим SUBREC пројекта