Наш центар носилац новог пројекта Ужица и Тузле у оквиру ЕУ програма прекограничне сарадње, вредног близу 600.000 евра

756

Европска унија ће, у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија-БиХ (ИПА II), на територијама Ужица и Тузле финансирати нови пројекат вредан близу 600.000 евра.
Због својих институционалних, техничких и организационих капацитета, улога водећег апликанта на пројекту, чији је назив “Успостављање система управљања кабастим отпадом на територији градова Ужица и Тузле – Bulky Waste Less”, поверена је нашем регионалном центру за управљање отпадом, а партнери су тузлански ЈКП Комуналац и Центар за екологију и енергију. Уговор са донатором је потписан 29. децембра 2020. године. Пројектне активности почињу 1. марта и трајаће наредних годину и по дана.
Пројекат ће број корисника унапређеног система управљања комуналним отпадом увећати за још 200.000. У свакој од 30 градских и 40 сеоских месних заједница ова два града биће распоређени контејнери за одвојено прикупљање кабастог отпада. Део пројекта су и две специјалне машине за ситњење отпада (шредери), као и два рециклажна дворишта на телу депонија у Ужицу и Тузли.
Планиране су и активности у оквиру информативно-промотивне кампање.