На депонији „Дубоко“ спремни нови пројекти за третман отпада

886

Реализацијом пројеката за пречишћавање процедних депонијских вода, механичко- биолошки третман отпада и пројекта за искоришћавање депонијског гаса, на Регионалној санитарној депонији „Дубоко“ биће у потпуности заокружен систем управљања отпадом. Данас је представљена комплетна пројектно – техничка документација, а у овој години очекује се и почетак реализације ових пројеката.
Израда пројектно – техничке документације за доградњу депоније „Дубоко“, па проширење њене делатности, а све у циљу заокруживања процеса управљања отпадом на овом регионалном систему, поверена је Архитектонско грађевинском институту из Новог Сада..
“Предмет овог пројекта су три нове целине које Регионална санитарна депонија “Дубоко” до сада није имала – биолошко-механички третман отпада, гасно постројење и постројење за пречишћавање процедних депонијски вода. Овим пројектом омогућава се наставак изградње регионалне депоније, њено усавршавање, заштита животне средине и могућност третмана веће количине отпада. Урађена је комплетна пројектна документација од нивоа идејног решења до пројекта за извођење радова, све потребне студије, тако да је практично документација спремна за расписивање тендера за извођење радова. Данас смо се овде окупили да би смо превасходно, градским структурама и министарству представили техничка решења. Са инвеститором, Регионалном санитарном депонијом “Дубоко” имали смо доста тесну и добру сарадњи током израде пројектне документације, а да би смо добили најбоља техничка решења”, навео је Дамјан Обућана, директор Архитектонско грађевинског института из Новог Сада.
“Без ових пројеката нисмо имали целину коју један овакав регионални систем треба да има”, каже Момир Миловановић, директор Регионалне санитарне депоније “Дубоко”.
“ Сада су сви делови ту и када се крене у реализацију бићемо у стопостотном капацитету да све оно што се у Добоком генерише, у потпуности третера, обради и користи – од отпадних вода које се прочишћавају и враћају поново у природу као чисте воде, депонијског гаса који се искоришћава у виду енергије и механичко- биолошког третмана отпада, што у крајњој линији има за циљ значајно очување тела депоније за отпад који нема енергтску или било коју другу вредност. Имамо добру сарадњу и надам се да ћемо у најкраћем могућем року од Министарства добити додатна средства која су потребна за изградњу ових постројења. Ако све буде по плану надамо се да ћемо још у току ове године започети неке пројекте”.
Вредност предвиђене инвестиције на депонији „Дубоко“, према данас представљеној пројектној документацији, износи око 460 милиона динара.

Душица Полић
Infopress, 08.02.2021. године