ЈНМВ 20/2018 Набавка навлакача контејнера за камионе

Назив набавке: ЈНМВ 20/2018 Набавка навлакача контејнера за камионе
Ознака из општег речника речника набавке: 42416210 – Подизачи контејнера за отпад
Датум објављивања: 09.11.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору