ЈНМВ 21/2017 Набавка сепаратора за уље

Назив набавке: ЈНMВ 222017 Набавка сепаратора за уље

Ознака из општег речника речника набавке: 42913000 – филтери за уље, бензин и довод ваздуха
Датум објављивања: 06.10.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору