ЈНМВ 19/2018 Набавка гума за возни парк

Назив набавке: ЈНМВ 19/2018 Набавка гума за возни парк
Ознака из општег речника речника набавке: 34351100 – Гуме за аутомобиле; 34352100 – Гуме за камионе
Датум објављивања: 17.10.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора 2

Обавештење о закљученом уговору