ЈНМВ 17/2018 Набавка потрошног материјала у центру за селекцију

Назив набавке: ЈНМВ 17/2018 ” Набавка потрошног материјала у центру за селекцију “
Ознака из општег речника речника набавке: 31000000 – Електричне машине, апарати , опрема и потрошни материјал ; расвета
Датум објављивања: 19.09.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Продужетак рока за достављање конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору