JNMV 17/2018 Nabavka potrošnog materijala u centru za selekciju

354

Naziv nabavke: JNMV 17/2018 ” Nabavka potrošnog materijala u centru za selekciju “
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 31000000 – Električne mašine, aparati , oprema i potrošni materijal ; rasveta
Datum objavljivanja: 19.09.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Produžetak roka za dostavljanje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru