ЈНМВ 15/2017 “Услуге обавезне ревизије финансијских извештаја за ЈКП“Дубоко“Ужице за 2017. годину”

Назив набавке: ЈНMВ 152017 “Услуге обавезне ревизије финансијских извештаја за ЈКП“Дубоко“Ужице за 2017. годину”

Ознака из општег речника речника набавке: 79212300 – Услуге обавезне ревизије

Датум објављивања: 09.08.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору ”