ЈНМВ 13/2017 ”Гумене траке за транспортере“

Назив набавке: ЈНМВ 13/2017 ”Гумене траке за транспортере“
Ознака из општег речника речника набавке: 44425300 – Гумене траке за транспортере
Датум објављивања: 10.08.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Питања и одговoри

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору